Kontakt

Udruga Farmica

Udruga Farmica,
Vinogradska 1
31500 Našice
OIB: 37534442472

E-mail: [email protected]

Telefon za dojave
Telefon: +385976502497

Telefon administracija
Telefon: +38598642209

Adresa Skloništa
Šalapanka bb
Brezik Našički
( 50m od zadnjeg naseljenog broja )